Sabado, Oktubre 14, 2006

Kalikasan

Kahit na mainit, retrato ay kinuhang pilit.
Ito ay kuha na aking inilahok sa isang paligsahan. May patimpalak kasi sa aking kumpanya para sa kinahihiligan kong gawin, ang kumuha ng retrato. Taunan itong ginaganap at ngayon ko lang naisipan na sumali.
Ang tema ay, syempre, tungkol sa "EMS (Environmental Management System) at ang Kalikasan"

Isa lang ang pwedeng isumite kaya dito ko na lang ipapakita yung iba pang ikinahong eksena.
Lunes, Oktubre 9, 2006

Isang pagbati

Masaganang kaarawan sa iyo, Pizza!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...